Şafi mezhebine göre akika

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

S. 1. Akikanın tanımı ve hükmü nedir?

C. 1. Akika (Arapçada) sözlükte, çocuk doğarken kafasında bulunan tüylere denir.
Istılahta ise: O tüyler tıraş edilirken kesilen kurbana verilen addır.
Akika menduptur ve çocuğun yedinci gününde-ondan önce ölse dahi kesilir. Erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için bir koyun kesilir ve fakirle re yedirilir. Akika, yedinci günden geciktirmekle kaçırılmış olmaz, ancak buluğa kadar tehir edilirse, çocuk için kesen hakkında hükmü düşer fakat kişi muhayyerdir: dilerse kendisi için keser dilerse terk eder. Yedinci günde çocuğun ismini koymak müstehaptır.

S. 2. Çocuk doğduğunda yapılması sünnet olan şeyler nelerdir?

C. 2. Çocuk doğunca sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve tahnik edilir. Bunlan kâfir bir kadının da yapması yeterli olur.

S. 3. Ne tür isimler kullanmak sünnettir ve hangi türleri mekruh veya haramdır?

C. 3. Abdullah, Abdurrahman gibi Allah’a kulluk ifade eden ve Allah’ın herhangi bir sıfatına isnat edilen sonra Muhammed, Ahmed türü isimlerle isimlendirmek müstehaptır. Eşek v.b çirkin isimler kullanmak mekruhtur ve Abdulkabe, Abdulhüseyn, Abdulali, Carullah gibi isimler ise haramdır.

S. 4. Sünnetin hükmü nedir ve vakti ne zamandır?

C. 4. Sünnet vaciptir ancak küçüklükte yapılması şart olmayıp büyük ken de yapılabilir. Çocuk hasta değilse ve sünnetçi yapabiliyorsa, yedinci
günde sünnet etmek müstehaptır.
Kolay Şafi fıkhı
itisam yayınları

70 görüntüleme 0

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.