Mekke dönemindeki peygamberlik sonrası olaylar

Misafir Kullanıcı

Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) Mekke dönemindeki peygamberlik sonrası olayları oluş sırasına göre sıralayınız

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Mekke dönemindeki peygamberlik sonrası olaylar

Konusuda Soru Sormak İster Misiniz ? Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Değerlidir.

Hoca

Hz Muhammed’in Mekke Dönemi Kısaca

NÜBÜVVETTEN ÖNCE HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V.)

 • Hazret-i Peygamber'in babası Abdullâh ile annesi Âmine'nin izdivâcı gerçekleşti.
 • Peygamber Efendimiz'in babası Abdullâh'ın vefât etti.
 • Peygamberimiz'in zuhûrunu müjdeleyen haber ve hâdiseler meydana geldi.
 • Hazret-i Peygamber dünyaya geldi. (571)
 • Peygamberimiz süt anneye verildi.
 • Peygamberimizini kalbin açılması hâdisesi (Birinci Şerh-i Sadr) gerçekleşti.
 • Peygamberimiz Annesi ile birlikte Medîne Seyahat etti ve dönüşte annesi vefat etti.
 • Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalib'in himâyesine girdi.
 • Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Tâlib'in himâyesine geçti.
 • İkinci Şerh-i Sadr (Kalbinin açılıp temizlenme işlemi) gerçekleşti.
 • Amcalarıyla beraber bazı seyehatler gerçekleştirdi. (Râhip Bahîra ile karşılaşması ve Bahîra'nın Tespitleri)
 • Hılfu'l-Fudûl’a katıldı.
 • Rasûlullâh Efendimiz ticaret ile uğraşmaya başladı.
 • Peygamberimizi Hazret-i Hatîce ile evlendi.
 • Peygamberimiz'in Zeyd bin Hârise'yi âzâd edip evlât edindi.
 • Peygamber Efendimiz'in Hazret-i Ali'yi yanına aldı.
 • Peygamber Efendimiz'in çocukları dünyaya geldi.
 • Kâbe'de hakemlik yaptı.
 • Hirâ Mağarası'nda inzivâye çekildi.

NÜBÜVVETİN İLK ÜÇ SENESİ (611-613)

 • Peygamber Efendimize ilk vahiyler gelerek Peygamberlik verildi.
 • Gizli Davet dönemi başladı.
 • İslama ilk Müslümanlar girmeye başladı.
 • İlk Müslümanların eğitim ve öğretim merkezi Dâru'l-Erkam oluşturuldu.

NÜBÜVVETİN DÖRDÜNCÜ SENESİ (614)

 • En yakınlarından başlayarak insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı.
 • Ebû Leheb ile karısının Hazret-i Peygamber'e karşı çıktılar.
 • Mekkelilerin İslam’a davetten vazgeçmelerini istediler.
 • Müşrikler Kur'ân'a ve Rasûlullâh'a karşı tavır aldılar.
 • Müşrikler, Müslüman olanlara işkence etmeye başladılar.

NÜBÜVVETİN BEŞİNCİ SENESİ  (615)

 • İlk hicret olan Habeşistan Hicreti gerçekleştirildi.
 • Garânîk Meselesi yaşandı.
 • İkinci Habeşistan Hicreti gerçekleştirildi.

NÜBÜVVETİN ALTINCI SENESİ   (616)

 • Kureyşliler Necâşî'den muhâcirleri geri istedi.
 • Hazret-i Hamza Müslüman oldu.
 • Hazret-i Ömer'in Müslüman oldu.

NÜBÜVVETİN YEDİNCİ-DOKUZUNCU SENELERİ (617-618)

 • Müslümanlara karşı boykotlar başladı.
 • Ay'ın ikiye ayrılma mucizesi (Şakk-ı Kamer) yaşandı.

NÜBÜVVETİN ONUNCU SENESİ (619)           

 • Hazret-i Hatîce ve Ebû Tâlib vefat ederek hüzün senesi yaşandı.
 • Tâif Yolculuğu gerçekleşti.
 • Cinler ve Muhtelif Kabîleler İslama davet edildi.
 • Peygamberimiz'in Hazret-i Sevde ile izdivâcı gerçekleşti.

NÜBÜVVETİN ON BİRİNCİ SENESİ (620)

 • Medineliler ile Akabe görüşmesi  yapıldı.
 • Mîrâc öncesi üçüncü Şerh-i Sadr gerçekleşti.
 • Mîrâc Mucizesi meydana geldi ve Efendimizi İsra ve Mirac olayını yaşadı.
 • Mirac’ta Namaz farz kılındı.

NÜBÜVVETİN ON İKİNCİ VE ON ÜÇÜNCÜ SENELERİ (621-622)

 • Medineli Müslümanlar ile Birinci Akabe Bey'ati yapıldı.
 • Mus'ab bin Umeyr'in Medine’ye muallim olarak tayin edildi.
 • İkinci Akabe Bey'ati gerçekleşti.
 • Peygamberimiz Mekkeden Medine’ye hicret etti.
 • Hicret yolu üzerinde  Kubâ Mescidi inşaa edildi.
 • Rânûnâ Vâdisi'nde Cuma Namazı farz kılındı.
 • Medine’ye ikamet edildi.

İslam ve ihsan.com  

Konuya Bir Cevap Yazın

 • 37 Kayıtlı Üye
 • 3293 Konu
 • 3872 Cevap
 • Son Üye nurella