Bilginin muhafazası için yapılabilecek 4 madde yazınız

öğretmen
Bilginin muhafazası için yapılabilecek şeyler 1. Yazılması 2. Öğretilmesi 3. Ezberlenmesi 4. Devlet koruma altına alması Bilginin korunmasının önemi Bilginin çok önemli bir varlık olması, ona sahip olma ile ilgili bazı konuların düzenlenmesi ve yeni şartların getirdiği özelliklere göre ayarlanmasını gerekmektedir. Bilgi, en basit benzetme ile para gibi bir metadır. Kişiler, kurumlar ve ülkeler için bilgi, elde edilmesi zor, aynı zamanda elde tutulması da zor bir metadır. Entelektüel mülk olarak tanımlanan bu meta, bir kurumun bilgi ve özbilgi varlığıdır . Bu mülkün korunması, hayati bir önem arz etmektedir. Bu korunma, hem bilgi kullanımındaki karmaşayı, yozlaşmayı ve kötüye kullanımı önleyeceği gibi hem de bilgiyi bir çaba göstererek elde eden tüzel veya gerçek kişilerin haklarının korunmasını da sağlayacaktır. Bu sayede firmalar, çetin rekabet ortamında, sahip oldukları fark yaratan ve aynı zamanda koruyabildikleri entelektüel mülk ile avantajlı konumlarını koruyabilmektedirler (26). İşte bu yüzden patent, telif hakkı ve ticari marka gibi haklar, entelektüel mülkü korumak amacıyla oluşturulmuştur . Fakat bilginin korunması, daha doğrusu bilginin güvenliği, özellikle elektronik ortamda çok daha kapsamlı bir konudur. Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik olarak isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir. Bu üç temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zaafi yeti oluşur. Bilgi Güvenliği Nedir Bilgi güvenliği, bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemektir. Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik olarak isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir. Bu üç temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zaafi yeti oluşur. Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmeme ve yetkisiz erişime karşı korunmasıdır. Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir. Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.
Konuya Bir Cevap Yazın

  • 41 Kayıtlı Üye
  • 4047 Konu
  • 4669 Cevap
  • Son Üye xYaHYa71